POLSKI FRANÇAIS NEDERLANDS
 

entree | algemene informatie | diensten | tarieven | routebeschrijving

Contactpersoon
Drs. H.M. Broos-Kania
Beëdigd tolk/vertaler Pools
Beëdigd tolk/vertaler Frans
Lid NGTV

Boomkwekerij 9
2635 KC Den Hoorn ZH
tel: (015) 261 62 99
fax: (015) 257 39 24
mobiel: (06) 53 17 27 34

Gevestigd in Zuid-Holland,
nabij Delft

e-mail

ALGEMENE INFORMATIE

Ontstaan
Broos-Kania Vertaalbureau is opgericht in 1989 door drs. Halina Broos-Kania, een Poolse die al ruim 25 jaar in Nederland woont. Zij is afgestudeerd in de Franse Taal- en Letterkunde.

Talen
Toen zij in 1989 beëdigd werd in de Poolse taal, besloot zij om een vertaalbureau op te richten. In tegenstelling tot veel vertaalbureaus wilde zij zich tot de drie talen beperken die zij vloeiend beheerst (Pools, Frans en Nederlands). De laatste jaren worden echter ook vertalingen vanuit het Engels naar het Pools vervaardigd.

Medewerkers
Het bureau heeft diverse freelance tolken en vertalers in haar bestand staan die allemaal native speakers zijn. Ook doet Broos-Kania Vertaalbureau beroep op deskundigen in de desbetreffende gebieden, wat zij vooral in het geval van technische vertalingen noodzakelijk acht.

Opdrachtgevers
Broos-Kania Vertaalbureau heeft sinds 1989 erg veel vertalingen verricht in opdracht van verschillende overheidsinstellingen (ministerie van Justitie, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Financiën, rechtbanken) maar ook in opdracht van veel bedrijven (waaronder multinationals als Philips en Heineken) en particulieren.

Onderwerpen
De meest voorkomende vertalingen zijn van juridische, economische, commerciële, technische en medische aard, maar in principe kan het bureau zich all-round noemen.

Boeken, publicaties en projecten
De oprichter, Halina Broos-Kania, heeft ook in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken boeken naar het Pools vertaald, zoals 'Nederland in kort bestek' en 'Geschiedenis van Nederland', alsmede vertalingen verricht van grote publicaties zoals 'Nederlands drugs beleid', 'Dutch design', 'Nederlandse euthanasiewet' en 'Vragen en antwoorden over de euthanasie', bestemd voor verschillende overheidsinstellingen in Polen.

In het kader van toetreding van Polen tot de Europese Unie heeft zij in verschillende projecten als tolk/vertaler deelgenomen.

Artikelen
Tevens schrijft Halina Broos-Kania regelmatig artikelen bestemd voor in het Pools en Nederlands uitgegeven bladen waaronder: 'Bulletin' en 'Pools Podium' met als onderwerp Poolse cultuur, kunst, recensies van theater- en filmvoorstellingen, alsmede over andere Pools-Nederlandse aangelegenheden.

top

Design by S. Opdam